ضمن خوش آمد گویی : آدرس سایت جدید
hmdmill.com


تماس با ما:
    دفتر: مشهد-پارک علم فناوری خراسان رضوی-ساخنمان مرکزی

کارخانه: مشهد-پارک علم فناوری خراسان رضوی-خیابان گل سرخ

تلفن: 35425499-051
همراه: 09153108038 و 09157976980

         

   
کارخانه: مشهد-پارک علم فناوری  خراسان رضوی-خیابان گل سرخ

دفتر: مشهد-پارک علم فناوری خراسان رضوی-ساخنمان مرکزی

تلفن: 35425499-051

همراه: 09153108038 و 09157976980